Hospice a' cur feum air tuilleadh airgid

Tha Hospice na Gàidhealtachd a' cur feum air faisg air £500,000 airson crìoch a chuir air an togalach ùr aca ann an Inbhir Nis.

Tha a' bhuidheann chathrannas an dòchas sealbh fhaighinn air an togalach san t-Sultain.

Fhuair daoine cothrom sùil a thoirt air an leasachadh aig deireadh na seachdain agus a' chompanaidh togail, Morrison Construction, a' cumail latha fosgail ann.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich ann dhuinn.