MG Alba ag iarraidh barrachd phrògraman ùra

Bha gun cuireadh am BBC taic-airgid a bharrachd ri craoladh Gàidhlig am measg theachdaireachdan na buidhne MG Alba, 's iad a' foillseachadh na h-aithisg bliadhnail aca.

Dh'iarr iad còig uairean a thìde a bharrachd de phrògraman ùra gach seachdainn bhon chraoladair.

Dh'innis iad cuideachd gum bi còig phrògraman a bharrachd dhen dràma Bannan ga chraobh sgaoileadh air BBC Alba.

Seo Daibhidh Eyre.