Buidheann theasairginn Loch Obha a' sireadh cidhe

Tha buidheann theasairginn, a chaidh a stèidheachadh airson Loch Obha a dhèanamh nas sàbhailte, ag ràdh gu bheil iad a-nis a' cur feum air cidhe freagarrach airson daoine fhaighinn gu tìr ann an èiginn.

Chuirear a' bhuidheann air dòigh bho chionn sia bliadhna an dèidh do cheathrar am beatha a chall ann an tubaist air an loch.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.