Azura aig acair ann an Steòrnabhagh

Thadhail an soitheach luchd-siubhail as motha a-riamh a bha ann an Steòrnabhagh air a' bhaile an-diugh.

Tha an Azura faisg air 300 meatair a dh'fhaid, agus tha 115,000 mìle tonna de chudthrom innte.

Agus leis an àireamh mhòr a th'oirre tha am baile agus goireasan luchd-turuis air feadh Leòdhais 's na Hearadh air a bhith trang.

Seo Aonghas Dòmhnullach.