Bhòt na h-Eileanan Siar son fuireach anns an Aonadh Eòrpach

Coltach ris a' chorr de dh'Alba {SSS} bhòt muinntir nan Eilean Siar airson fuireach anns an Aonadh Eòrpach.

Ann an Steòrnabhagh, mar a bhathas a' dèanamh anns gach ceàrnaidh dhan dùthaich, bha daoine a' cnuasachadh dè a tha Brexit a' ciallachadh dhaibh-san.

Tha cuid toilichte, cuid diombach is cuid eile a' comhairleachadh faiceall.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh