Eaglais gu Ionad Coimhearsnachd

Chaidh seann Eaglais Shaor Ghriomasaigh fhosgladh as ùr mar ionad coimhearsnachd.

Tha goireasan ann airson cuireaman, coinneamhan agus margaidhean de stuth ionadail.

Thathar an dòchas gum bi an t-ionad na chuideachadh ann a bhith a' tàladh dhaoine a Ghriomasaigh, agus a rèir choltais chan eil ann ach a chiad chèum dhan chomann coimhearsnachd a cheannaich an togalach.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh