Connspaid mu phròiseact ealain

'S e bhith a' toirt daoine agus coimhearsnachdan còmhla fear de na h-amasan a tha aig ealain phoblaich sam bith.

Ach tha am pròiseact gus cidhe air alt a chuir air bruaichean Abhainn Nis air a' choimhearsnachd a sgaradh, is e air a bhith connspaideach bho thùs.

Chaidh Karen Elder a-mach dhan bhaile gus coimhead air na diofar phìosan ealain a tha rim faicinn agus a shireadh bheachdan dhaoine air pròiseact a' chidhe

Air fhoillseachadh