Cuimneachadh air Blàr an t-Somme

Thainig e gu bhith na shàmhla air faoineas cogaidh.

Air dhan fhìdeag bìgeal thar achaidhean cheann a' tuath na Frainge, dhìrich na mìltean a-mach as na trainnsichean, làn dùil nach robh romhpa ach cuairt shocair gu loighnichean nàmhaid a bhiodh air an sgrios.

Bha iad cearr.

Tha an Somme a-nis gràbhailt an cuimhne na h-Eòrpa.

Tha Darren Linc ag aithris.