Atharrachadh sluaigh na Gàidhealtachd fon phrosbaig

Bha atharrachadh sluaigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean fon phrosbaig aig Comataidh Albannach Westminster san Eilean Sgitheanach.

Chuallas gu bheil cuid de sgìrean air soirbheachadh, ach gu bheil dubhlain ann fhathast.

Chuallas cuideachd fianais bhon teaghlach Brain, a tha fo chunnart a bhith air an cur a-mach às an dùthaich.