Coisir nan càraidean

Ma tha sibh a' sireadh fear neo bean, tha coltas ann gum bu chòir dhuibh tagradh airson a bhith a' seinn ann an coisir Ghàidhlig ann an Gallaibh. Gu ruige seo, tha còignear chàraidean air pòsadh às dèidh dhaibh coinneachadh ann an Coisir Mhealbhaich, agus chan eil na bainnsean seachad fhathast, 's dùil ri tuilleadh am bliadhna. Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich: