Sgeama hydro anns na Hearadh

Tha sgeama hydro a thug còrr air deich bliadhna a thoirt gu buil, a-nis air tòiseachadh anns na Hearadh.

Tha an sgeama, le Urras Cheann a Tuath na Hearadh, ann am baile Bhun Abhainn Eadarra.

Chosg e £750,000 a thogail, agus tha dochas ann gun cruthaich e cumhachd airson leth-cheud bliadhna.

Seo Ruaraidh Rothach.