Dragh mu aiseag Ghuireig

Iarraidh buidheann a tha ag iomairt gus an t-seirbheis aiseig eadar Dùn Omhain agus Guireag a leasachadh coinneamh eile le Ministear na Còmhdhail.

Thathar a' cur fàilte air an naidheachd gum bi an Riaghaltas a' sireadh bàta nas motha agus nas earbsaiche.

Ach tha dragh mu cho àrd 's a tha na cìsean aig Port Ghuireig.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh