Iomagain mu sheirbheis shlàinte Ghallaibh

Tha seirbheis slàinte Ghallaibh a' tuiteam as a chèile - a rèir muinntir na sgìre.

Tha naoinear àrd-lighichean a dhìth ann, agus 's e dotairean locum a tha a' frithealadh a' mhòr chuid dhen t-sluagh.

Tha an dàrna cuid dhen na tha an dùil ri leanabh gan cuir dhan ospadal ann an Inbhir Nis.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh