Fèis Cheilteach Innse Gall

Tha cùisean air fàs gu math trang ann an Steòrnabhagh 's Fèis Cheilteach Innse Gall air tòiseachadh anns a' bhaile.

Tha Hayseed Dixie agus na Urban Teuchters a' cluich oidhche Dhiardaoin.

Tha Ruaraidh Rothach air a bhith a' bruidhinn ri cuid de luchd-frithealaidh na fèise.