Oidhirp gus oighreachd Rio Tinto a cheannach

Tha na ceudan air an ainmean a chur air adhart mar-thà airson a bhith nam buill de dh'Urras Taobh Sear Loch Abair agus Lagain.

Stèidhichear an t-urras gus an oighreachd aig a' chompanaidh Rio Tinto a cheannach.

Nan tachradh e ,'s e e an oighreachd as motha a bhiodh ann an lamhan na coimhearsnachd.

Seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh