Taigheadas ùr 'sa Ghearasdan

Thòisich obair 'sa Ghearasdan, air sgeama taigheadais shoisealta air prìomh làraich sa bhaile.

Thèid na taighean a thogail air seann làrach a bh'aig NHS na Gàidhealtachd - anns am bi ochd flataichean, agus coig taighean a tha freagarrach do dhaoine ciorramach neo do sheann daoine.

'S e co-bhanntachd eadar Comunn Taigheadais Loch Abair agus Comhairle na Gàidhealtachd a tha seo.

Tha tuilleadh aig Andreas Wolff.