BBC Naidheachdan

Sgitheanaich dòchasach

Tha iad ann am beagan de staing faisg air a' bhonn, ach tha Camanachd an Eilein Sgitheanaich fhathast dòchasach gun urrainn dhaibh fuireach ann am Prìomh Lìog na h-iomain am-bliadhna.

Chan eil na Sgitheanaich ach air trì geamaichean a-mach à naoi a chall bho thill iad dhan lìog as àirde, ach bha iad co-ionnan anns na sia geamaichean eile.

Bhruidhinn Calum MacAmhlaidh ri Aonghas MacDhòmhnaill a tha na phàirt den sgioba choidsidh.