Cuideam mu chumhachd ath-nuadhachail

Bu chòir do Riaghaltas Westminster na poileasaidhean ath-nuadhachail aca a' dheanamh soilleir, a-reir comataidh de bhuill phàrlamaid.

Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh le Comataidh nan Cùisean Albannach an-diugh, thuirt iad gum bu chòir dhan Riaghaltas taic a thoirt do chàbalan dealain eadar na h-Eileanan agus Tìr Mòr - agus cuideachd, plana son an àm ri teachd a' mhìneachadh.

Tha an aithris seo aig Coinneach Mac a' Ghobhainn.....

Air fhoillseachadh