Cothrom cleasan siorcas ann am Barraigh

Thadhal siorcas ann am Barraigh air an deireadh sheachdain airson a' chiad turas riamh.

Seo turas a tha iad air a bhith a' gabhail air feadh nan eilean - a' toirt an cothrom do dhaoine cleasan fhaicinn agus gu dearbh, sgillean ionnsachadh.

Agus mar a tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris, tharraing e na ceudan...