BBC Naidheachdan

Draghan bhall-pàrlamaid mu obraichean Uibhist

Gheall ball-pàrlamaid nan Eilean Siar ann an Westminster strì a dhèanamh son obraichean aig raon rocaidean Uibhist a ghlèidheadh.

Thuirt Aonghas Briannan MacNèill gu robh e air a bhith a' bruidhinn ri QinetiQ agus gu robh e a' tuigse gu robh 19 consaidhean ann an cunnart agus gu robh co-luadar gu bhith air a dhèanamh mun deidhinn.

Às na 19 cosnaidhean sin tha e a' tuigse gum bi sia obraichean a' falbh.

Mairidh an co-luadar dà mhìos.

Thuirt Mgr MacNèill gu sgrìobhadh e gu Ministreachd an Dìon mun chùis 's e ag radh gu bheil argamaid làidir ann son obraichean Uibhist a chumail..