An Taobh Siar a' togail Cuach a' Cho-op

'S iad an Taobh Siar a' thog Cuach a' Cho-op, a' dèanamh a' ghnothaich air Saints an Iochdair sa chuairt mu dheireadh den fharpais.

Dh'fheumadh iad tadhail anns na mionaidean mu dheireadh gus an Cupa fhaighinn - faochadh dhaibh às dèidh call ann an dà chuairt dheireannach mar-tha am bliadhna.