Café an Òbain

Tha gnìomhachas sòisealta a th' air a bhith a' dol fad naoi bliadhna air a' chiad bhùth aca fhosgladh.

B' àbhaist do Food for Argyll a bhith a' reic an cuid stùth aig tachartasan san sgìre ach a-nis dh'fhosgail iad café aig cidhe an Òbain.

Tha còrr's fichead gnìomhachas an sàs ann, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh