Meur an NFU anns na Hearadh

Chaidh meur ùr de dh'Aonadh nan Tuathanach a chur air chois anns na Hearadh - a' chiad meur ùr ann an 80 bliadhna.

Tha an t-Aonadh ag ràdh gu bheil 750 croitear a-nis nam buill agus gun toir meur ùr anns na h-Eileanan taic dhan bhallrachd aca an sin.

Air fhoillseachadh