Bùth Chathrannais san Òban a' dùnadh

Bidh mòran san Òban eolach air a' bhùth chathrannais air a' chidhe a tuath - a dh'fhosgail an toiseach mar Bhùth a' Mhòid.

An-dèidh bliadhnaichean na àite-cruinneachaidh dha na Gàidheil agus luchd-labhairt na Gàidhlig, tha e a-nis dùinte.

Na àite, thèid ionad spaideal ùr do luchd nan iachtaichean.

Air fhoillseachadh