Taisbeanadh aillteireachd anns an Òban

Dh'fhosgail taisbeanadh a chunnacas an-toiseach aig taigh-taisbeanaidh cliùiteach ann am Venice, san Òban aig deireadh na seachdainn.

Tha Prospect North agus taisbeanadh eile mu dheidhinn ailltireachd rim faicinn ann an Ionad Achadh na Creige.

Tha Andreas Wolff ag aithris...