Cèicichean aig 'gym nan taghan'

Tha teaghlach de thaghain a' tighinn air adhart gu math le am beatha faisg air stèisean cumhachd Chruachainn ann an Earra Ghàidheal.

Bidh an luchd-obrach aig an ionad-tadhail ann a' fàgail chèicichean a-muigh do na taghain a h-uile là, 's bidh iad a' tighinn a-mach airson an ithe.