Sluagh na h-Alba aig ìre as àirde

Dh'èirich an àireamh de dhaoine a tha a' fuireach ann an Alba chun na h-ìre a b' àirde a-riamh an-uiridh.

Sin a-rèir nam figearan as ùire a chaidh fhoillseachadh Diciadain.

Tha daoine beò nas fhaide - ged a tha fhathast diofar an sin, eadar daoine bochda agus beartach.

Air fhoillseachadh