Oor Wullie an Inbhir Nis

Tha taisbeanadh ealain beagan annasach air tighinn a dh'Inbhir Nis - Slighe-Bhucaid Oor Wullie.

Mura h-eil sibh air fhaicinn - 's e ìomhaighean mòr a th' ann dhen charactar chartoon ainmeal - Oor Wullie - na shuidhe air a bhucaid.

Ghabh Calum MacIlleathain cuairt feuch am faigheadh e sgeul orra.....