Prìsean suas aig Fèill na Luirge

Bha prìsean suas aig Fèill mhòr na Luirge Dimàirt.

Bha cuid a bh' ann den bheachd gun tug luach an not an-dràsta buaidh air prìsean.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.