Obair-deisealachaidh a' leanntainn

Lean an obair Diardaoin gus an Transocean Winner a th'air na creagan far chosta Leòdhais a dheanamh deiseil son a gluasad.

Ma thèid a h-uile càil mar a mhiannaicheadh an sgioba-salabhaidh, dh'fhaodadh sin tachairt cho tràth ris an deireadh-sheachdainn-sa.

Air fhoillseachadh