Bun Sgoil ùr Uibhist a Tuath a' fosgladh

Dh' fhosgail Bun Sgoil ùr Uibhist a Tuath Diardaoin a' cuir fàilte air 91 sgoilear.

Chosg a' Chomhairle faisg air £6.6m air a phroiseact le Riaghaltas na h-Alba a cuir £2.2m a bharrachd ris.

Dhùin an dà bhun sgoil eile anns an eilean aig toiseach an t-sàmhraidh, agus tha an obair a leantainnn air an dàrna earrain dhen phroiseact a-nis.

Air fhoillseachadh