Coinneamh Dhail Mhòir

Tha an obair-deisealachaidh a' leanntainn air a chlàr-ola an Transocean Winner agus ceist ann an tèid feuchainn ri a gluasad thairis air an deireadh sheachdain.

Oidhche Dhiardaoin, bha coinneamh as a sgìre fhèin, ach dhùilt a chompanaidh bruidhinn air mar a chaidh i air tìr aig traigh Dhail Mhòir sa chiad àite.