Aithris Aonghais Dhòmhnallaich

Aithris Aonghais Dhòmhnallaich, a bha an làthair aig Dail Mòr oidhche Luain.

Air fhoillseachadh