Transocean Winner air gluasad

As deidh colla deug air a' chladach aig Dail Mòr ann a Leòdhas, tha an Transocean Winner a-nis aig muir.

Chaidh a tarraing far na creagan le dà bhàta slaodaidh beagan as deidh deich uairean a-raoir.

Tha i dèanamh air a' Loch a' Tuath son a sgrùdadh.

Bheir i nas fhaide na bha dùil a dhol ann ge ta. Seo Aonghas Dòmhnallach..