Togalach ùr UHI ga fhosgladh gu h-oifigeil

Dh'fhosgail Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Swinney, an togalach ùr air làrach Cholaiste Inbhir Nis an-diugh.

'S e togalach airson rannsachaidh agus foghlam a th'ann.

Agus a-measg eile, tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus Colaiste Dhùthchail na h-Alba stèidhichte san ionad.

Seo Seonaidh MacCoinnich.

Air fhoillseachadh