Sùil air clàr-ola Leòdhais

'S e seachdain mhòr a bh' ann ann an Leòdhas is an Transocean Winner ga toirt far nan creagan an Dail Mòr.

Bha an clàr-ola an sin airson ceala-deug às dèidh dhith a dhol air tìr ann an droch mhuir mus deach a todhaigeadh - gu slaodach - bhon chost an iar dhan Loch a Tuath air a' chost an ear.

Tha am fear-naidheachd againn Aonghas Dòmhnallach air a bhith a' leantainn sgeulachd a' chlàir-ola.

Air fhoillseachadh