Ath-chuinge Ghearasdain Dheòrsa

Chaidh ath-chuinge airson Gearasdan Deòrsa a' dhìon bho ghearraidhean Mhinistearalachd an Dìon gu Westminster Dihaoine agus an MoD a' beachdachadh air a dhùnadh.

Tha an Dùn air cladaichean Linne Mhoireibh air a bhith na ghearasdan bho as dèidh Bhliadhna Thearlaich agus tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil e gu buannachd na sgìre, a chumail fosgailte.

Air fhoillseachadh