Dragh ann am Muile mu ìrean polais

Tha dragh ann am Muile 's an Eilean Idhe mu ìrean polais na sgìre.

Tha a' Chomhairle Coimhearsnachd air dragh a thogail nach eil oifigearan gu leòr ann, 's gu bheil amanan ann far nach eil oifigear polais ag obair.

Tha iad ag ràdh gu bheil a' chùis nas cudthromaiche a-nis le cho trang 's a tha an sgìre ri linn RET air an aiseag

Air fhoillseachadh