Dragh mu leasanan snàimh

Tha pàrantan chloinn-sgoile aig Bun-sgoil an t-Sàilein ann am Muile a' feuchainn ri leasanan snàimh na cloinne a shàbhaladh.

Tha seo a' tighinn is Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a' gearradh a' bhuidseit airson eacarsaich agus clasaichean spòrs.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh