Sagairtean gan gluasad

Thèid Mgr Ross Crichton, a tha an-dràsta na shagairt ann am Beinn a' Bhaoghla is Uibhist a Tuath, a dh' Èirisgeidh mar phàirt de dh'atharrachadh san sgìre-easbaig.

A thuilleadh air an sin bidh e cuideachd ag eadar-theangachadh nan sacramaidean dhan a' Ghàidhlig airson a' chiad uair a thuilleadh air eadar-theangachadh ùr dhen Aifreann.

Seo Andreas Wolff.