Latha na Bràiste Òire

Tha a' phìob mhòr air a bhith air ghleus an Inbhir Nis, is Cruinneachadh a' Chinn a Tuath a' leantainn. B' e a' Bhràist Òr, farpais mhòr Dihaoine, agus chaidh a buannachadh am bliadhna le Fionnlagh MacIain. Chaidh duaisean òigridh a thoirt seachad cuideachd, mar a tha Iain MacAonghais ag aithris:

Air fhoillseachadh