Fèill shoirbheachail an Uibhist a Deas

Chòrdadh e ri croitearan Uibhist a Deas na fèill stuic a chumail Disathairne bho seo a-mach, an deidh là soirbhicheil air an deireadh sheachdain.

'S ann tron t-seachdain as àbhaist dhith a bhith ann, ach gun ceangal aiseig eadar Loch Baghasdail 's an t-Oban chaidh atharrachadh.

Dh'èirich prìs nan uan an comas ris an àm-sa an-uiridh.

Tha Shona NicDhomhnaill ag aithris.