Dè cho math 's a tha RET?

Dè cho riaraichte 's a bu chòir eileanan na h-Alba a bhith le faraidhean aiseig RET?

Sin ceist a chaidh a thogail le Ceannard Chomhairle nan Eilean Siar aig co-labhairt air leasachadh eaconomach ann an Sealtainn.

Bha Aonghas Caimbeul a' bruidhinn às dèidh dhan cho-labhairt cluinntinn gu bheil cuid do dh'aiseigean anns an Fhionnlainn saor an-asgaidh. Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh