Bacadh air iasgairean Bharraigh

Tha bàtaichean iasgaich nan tàmh ann am Barraigh, agus cuid ag ràdh gu bheil mar a thathar a' cur an sàs laghan in-imreachais - a' cuir a' ghnìomhachais ann an cunnart.

Dh'atharraich an lagh ann an 2012 's chaidh stad a chuir air iasgairean bho thaobh a-muigh na Roinn Eòrpa bho bhith a' tighinn a dh'obair ann an cuid de sgìrean.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh