Co-labhairt Chanàlan an Inbhir Nis

Thòisich co-labhairt air canàlaichean an t-saoghail aig Talla Eden Court ann an Inbhir-Nis.

Tha dùil ri na ceudan dhaoine bho air feadh an t-saoghail gus beachdan agus taisbeanaidhean a' shealltainn dhan t-sluagh.

Tha iomadh seòrsa chuspair ga dheasbad sna làithean a tha air thoiseach, leithid leasachadh turasachd agus atharrachadh na sìde.

Chaidh Ruairidh MacCarmaig chun na co-labhairt.