Stòras Uibhist 10 bliadhna a dh'aois

Deich bliadhna air ais chaidh an oighreachd choimhearsnachd as motha ann an Alba a cheannach - oighreachd Uibhist a Deas.

Anns na deich bliadhna bhon uairsin chaidh pròiseictean mòra a choileanadh agus tha obraichean agus luach na h-oighreachd air a dhol am meud.

Ach mar a tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris, tha gu leòr ri dhèanamh fhathast.