Dragh mu chion leapannan-faochaidh an Uibhist

Tha cion leapannan-faochaidh ann an Uibhist a' fagail gu bheil trioblaid aig teaghlaichean a bhi a' faighinn fois bho a bhi a' toirt cùram do neach san teaghlach a tha bochd neo a tha suas ann am bliadhnachan.

Chaidh an àireamh leapannan a ghearradh gu dhà am bliadhna.

Ach an-dràsda thathas a' cleachdadh aon dhiubh sin airson daoine a leigeil a-mach às an ospadal.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmnaill.

Air fhoillseachadh