Leòdhasach a' dèanamh cobhair air a charaid ann an èiginn

Rinn fear à Leòdhas cobhair air a charaid an dèidh dha a dhol dhan mhuir far chladach an Rubha feasgar diardaoin.

Bha an duine air a dhol dhan uisge an dèidh dhan chù aige a dhol leis a' chreig ann an Suardal.

Ach dh'fhailich e air faighinn gu tìr.

Chaidh a charaid dhan mhuir an uairsin agus fhuair e air an duine a thoirt a-mach às an fhairge.

Rinn na buidhnean teasgairginn cobhair air an dithis an uairsin. Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.