Taisbeanadh mun Chiad Chogadh an Inbhir Nis

Dh'fhosgail taisbeanadh ùr mun Chiad Chogadh ann an Taigh-tasgaidh Inbhir Nis.

'S e Luchd Dàimh: Teaghlaichean na h-Alba agus an Cogadh Mòr ainm an taisbeanaidh agus am measg na th'ann tha sgeulachd dithis shaighdearan bhon Ghàidhealtachd sna h-Eileanan; fear à Inbhir Nis agus fear às na Lochan ann an Leòdhas.

Tha tuilleadh aig Ruairidh MacCarmaig.

Air fhoillseachadh