Bràthair an aghaidh bràthar

'Sa chiad chuairt de Chupa na h-Alba Disathairne chaidh an Gearasdan an aghaidh Brora Rangers - agus air a' phàirc bha dithis bhràithrean à Leòdhas.

Bha Martainn MacIlleathainn a' cluich do Bhrora agus bhràthair Cailean ann an sgioba a' Ghearasdain.

Chaidh Calum Dòmhnallach ann dhuinne - feuch an robh iad fhathast a' bruidhinn aig deireadh a' gheama.

Air fhoillseachadh